ALFA FORNI GARANTIE

In overeenstemming met de Europese regelgeving zijn Alfa ovens gedekt met de wettelijke garantie, betaald door de verdeler, van 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

Na deze periode van 24 maanden, zijn alle herstellingen ten laste van de consument/ eigenaar van het toestel.

Het is belangrijk om uw aankoopbewijs bij te houden. U moet dit kunnen voorleggen om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Goed onderhoud en correct gebruik van het toestel bevorderen de langleefbaarheid van het toestel. Het is daarom aangeraden het toestel ’s winters binnen te bewaren om het te beschermen van extreme weersomstandigheden, of dit tenminste af te dekken met een goede ademende hoes.

Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Indien de oven niet correct gebruikt wordt of niet geïnstalleerd is zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
 • Indien de oven intentioneel of niet-intentioneel werd beschadigd.
 • Indien de oven niet of niet afdoende werd onderhouden. Problemen met de brander ten gevolge van voedselresten of gebruik van verkeerde brandstoffen zijn niet gedekt door de garantie.
 • Indien aan de oven aanpassingen werden aangebracht, welke dan ook, die de toestand veranderen ten opzichte van deze in dewelke het toestel werd geleverd.
 • Indien de aanbevolen brandstof NIET werd gebruikt. Gebruik nooit vloeibare brandstoffen of houtskool voor de barbecue, chemicaliën of andere brandstoffen.
 • Indien de schade het gevolg is van gebruik van chemicaliën, binnenin of aan de buitenzijde van de oven.
 • De garantie geldt niet voor de ovendeur.
 • Schade ten gevolge van het overschrijden van de maximum temperatuur van 450°C/850°F.
 • Indien u onderdelen gebruikt die niet geproduceerd of aanbevolen zijn door Alfa.
 • Indien de schade het gevolg is van het gebruik van voorwerpen die decoratief zijn of niet-functioneel die het normale gebruik van de oven niet beïnvloeden, met inbegrip van krassen of kleurveranderingen.
 • Indien het kentekenplaatje verwijderd, aangepast of gewist werd.
 • De vuurvaste stenen zijn niet gedekt met garantie, maar elke oven wordt geleverd met een reservesteen en verdere onderdelen kunnen op vraag worden aangekocht.